Bestuur

W. VAN DALEN : VOORZITTER

J. SCHEPERS: SECRETARIS

S.T. BRAAKSMA: PENNINGMEESTER

EN LEDENADMINISTRATIE

H. Abbing: LID

A. HABING: LID

J. KIERS: LID

W. WESTERHOF: LID

E. KUIPERS: LID

P. BRAKER: WEBSITE